FÖR ÖKAD TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT

i samverkan med

Vaggeryds Näringslivsråd / Nässjö Näringsliv / Destination Jönköping

MÃ¥l och syfte

LOGKOMP:s mål är att lyfta fram den utvecklingspotential som finns för regionens företag inom logistik och tillverkning.

Läs mer 

Projektet

Jönköping, Nässjö och Vaggeryd har ett geografiskt läge med en stor tillväxtpotential för såväl logistikföretag som för regionens tillverkande företag.

Många företag har en stor utvecklingspotential i att utveckla sina processer för materialförsörjning, internlogistik och distribution som skulle kunna leda till tillväxt, ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning.
Läs mer 

Nätverk

Samverkan är en viktig del i LOGKOMP. Företagens nuvarande och önskade framtida samverkan har analyserats och det har visats ett stort engagemang och intresse för att utveckla regionen till nytta för alla intressenter.
Läs mer